>
>
>

ఆయూష్ ఆసుపత్రి లో టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు || amaravati farmers protest support || social media live

79 views
AP NEWS
Published By AP NEWS On Jan 15, 2020
Category :

News/Politics


Duration : 02:38

Description:
విజయవాడ ఆయూష్ ఆసుపత్రి లో టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు.

అమరావతి లో పోలీసులు దాడిలో గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న మహిళలను పరామర్శించనున్న చంద్రబాబు..

Watch ఆయూష్ ఆసుపత్రి లో టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు || amaravati farmers protest support || social media live With HD Quality

show [+]
 
Now your video play on all smartphones.

Copy the code and paste in your html document to  share video on your page.
To customize the size of the player as per your requirements change the width and height in the given code. To stop autoplay video change autoplay=false.

Sign In or Sign Up now to post a comment!
All Comments (0)
No comments receieved yet, Be first to add comment
Loading...

Feature Videos

Videos Being Watched

Loading...

Other Links

Loading...

You may also likeFollow Us

We Collect Personal Information On This site.

© 2015. mrpopat.in All rights reserved.
Translate Page To Your Favourite Language