>
>
>
>

Mud Kar Jara Idhar Bhi Dekh Ja...

Mud Kar Jara Idhar Bhi Dekh Jalim,
Ke Tamanna Hum Bhi Rakhte Hai,
Chu* Tere Paas Hai To Kya,
L*nd Hum Bhi Rakhte Hai!

Loading...

You May Also LikeFollow Us

We Collect Personal Information On This site.

© 2015. mrpopat.in All rights reserved.
Translate Page To Your Favourite Language